บริษัทได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 ภายใต้ชื่อบริษัท ฟีนา พลัส จำกัด ในช่วงสองถึงสามปีแรกของการก่อตั้ง
สินค้าหลักยังเป็นไหมปักเรยอนและอุปกรณ์การปักที่เกี่ยวข้องกับงานปักต่อมาในปี พ.ศ. 2549 บริษัทได้ทำ
ธุรกิจร่วมหุ้นกับบริษัท อามานน์ กรุ๊ป ประเทศเยอมันนี ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเส้นด้ายอันดับ 3 ของโลกและได้
เปลี่ยนขื่อมาเป็นบริษัท ฟีนา พลัส อามานน์ จำกัด จนถึงปัจจุบัน  ซึ่งในช่วงนั้นเองบริษัทได้มีการนำสินค้า
ของบริษัท อามานน์ กรุ๊ปมาจำหน่ายในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นไหมปักโพลีเอสเตอร์, ด้ายเย็บสำหรับโรงงาน
การ์เม้นท์ หรือแม้กระทั่งด้ายโพลีเอเตอร์สำหรับเย็บรองเท้าและเย็บหนัง


Our company has been established since 2002 under Fena Plus Co., Ltd.  During the first
few years of establishment, our major products were Rayon Embroidery and some other
related products to embroidery industry.  In 2006, we had merged as joint-ventured
company with Amann Group from Germany, No.3 worldleading manufacturer of sewing
threads, andchanged the name to be Fena Plus Amann Co., Ltd. since then.  Upon merging,
we started todistribute the high quality sewing threads and embroidery for garment and
footwear industries from Amann Group for local market.
 
 
 
 
     
Copyright © 2012 Fena Plus Amann Co.,Ltd. All right reserved, info@fenatex.net Fena Plus Amann Co.,Ltd.
149/122-123 Moo 13, Petchkasem 95 Road, Omnoi, Krathumbaen, Samuthsakorn 74130, Thailand.